เกี่ยวกับเรา

:: บริษัท 104 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ::

ตำรวจดับเพลิงเป็นอาสาสมัครดับเพลิง ได้รับฝึกอบรมพิเศษและสนับสนุนความพยายามในการดับเพลิงเวลาเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ตำรวจดับเพลิงยังมีหน้าที่การรักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ ดำเนินการจราจรและการประสานงาน การกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และงานอื่น ๆ อีกมากมาย