รถดูดโคลน

รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 5 ลูกบาศก์เมตรDescription Title

เป็นรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ถังบรรจุสิ่งโสโครกทำด้วยสแตนเลส มีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.เมตร มีระบบฉีดล้างทำความสะอาดภายในถัง ถังบรรจุน้ำสำหรับฉีดล้างทำความสะอาดทำด้วยสแตน เลส มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1,900 ลิตร ปั๊มสุญญากาศแบบ ( ROTARY VANE ECCENTRIC DECOMPRESSOR ) มีประสิทธิภาพในการทำสุญญากาศไม่น้อยกว่า -0.95 บาร์ สมรรถนะในการดูดลม (MAX.CAPACITY) ได้ไม่น้อยกว่า 2,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว พร้อมปั๊มน้ำแรงดันสูงแบบลูกสูบ สามารถฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า 260 ลิตรต่อนาที ที่แรงดันไม่ น้อยกว่า 2,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ชุดดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำทำงานด้วยระบบถ่ายทอด กำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถ ท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว สามารถหมุนซ้ายขวาได้ไม่น้อยกว่า 300 องศา และยืดออกด้วยระบบไฮโดรลิก โดยมีระบบรีโมทแบบไร้สาย มีระบบดวงโคมไฟครบถ้วยตามกรรมการขนส่งทางบก กำหนด