รถบันไดดับเพลิง

รถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน ขนาดความสูง 18 เมตรDescription Title

เป็นรถยนต์ดับเพลิงชนิดมีชุดบันไดเลื่อนกู้ภัย ไว้สำหรับให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในอาคารและระงับ อัคคีภัยในที่สูง ตลอดจนใช้ในการกิจการป้องกันและระบบเทาสาธารณภัยอื่น ที่ปลายของบันไดเลื่อนชุดบนได้ติดตั้งชุด กระเช้ากู้ภัยมีขนาดความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 18 เมตร มีชุดขาหยั่งไฮดรอลิกสำหรับรองรับน้ำหนักและสร้างสมดุล ของตัวรถกับชุดบันไดเลื่อนติดตั้งอยู่ทางตอนหน้าและตอนท้ายของตัวรถ มีตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัย มีตู้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงอยู่ทางตอนท้ายหรือด้านข้างของตัวรถ มีถังบรรจุน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร มีถัง บรรจุน้ำยาโฟมขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย